Kineziologie One Brain

Co je to Kineziologie OneBrain?

Jedná se o metodu, která má kořeny v USA, kde byli jejími tvůrci Gordon Stokes a Daniel Whiteside. Kineziologie není nic nadpřirozeného. pro práci se používá tělo klienta, se kterým se pracuje za pomocí svalového testu, kdy nám samo tělo odpoví na základě stresu v něm zakořeněném.

 

Proč OneBrain – Jednotný mozek?

Tato metoda vychází z toho, že v ideálním stavu spolu obě dvě mozkové hemisféry dokonale spolupracují. Toto by člověk mohl považovat za automatické a proč okolo toho dělat vědu, ale koukněme se na to, jaké funkce zastává každá hemisféra.

Levá MH – zastupuje logické myšlení. Má za úkol vše analyzovat, všechno několikrát ověřit, je zodpovědná za naše strachy a obavy, za námi projevenou kritiku, zaměřuje se na detaily, orientuje se na čas. Reprezentuje mužskou část našeho JÁ.

Pravá MH – zastupuje naši kreativitu. Tato hemisféra se orientuje pouze na prostor, čas pro ni není podstatný. Pracuje s barvami, symboly, obrazy – je umělecky zaměřená. Reprezentuje ženskou část našeho JÁ.

Naše levá mozková hemisféra disponuje oblastí zodpovědnou za přežití. Pokud se dostaneme do stresové situace ( k té může dojít v období od početí, přes prenatální období, porod, dětství až do dospělosti), tak PMH může odpojit až 75% a více % mozku – tj. levý přední mozek a celou pravou hemisféru. Toto způsobuje, že máme pocit bezmoci, nevíme si rady, jsme zablokovaní a máme pocit, že není jiné volby a díky tomu opakujeme stále dokola staré, špatné, destruktivní programy. Tento prožitý stres může způsobit zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části tělacož má za následek různé duševní nebo fyzické problémy – alergie, bolesti, obezita, fobie, dyslexie atd.

Kineziologie je velmi jemnou technikou, za pomocí které můžeme odhalit stresového původce našich současných potíží. Svalovým testem vytestujeme věk příčiny a odstraníme nahromaděný emocionální stres v těle. po uvolnění stresu se uvolní svaly i mozek a řešený problém by měl odeznít.

Příklad možných témat k řešení:

  • Problematické vztahy
  • Problémy s učením, tréma
  • Alergie, obezita, bolesti hlavy, zad
  • Neschopnost otěhotnět
  • Nízké sebevědomí
  • Různé zdravotní problémy

Při práci používám i Bachovy květové esence.